Občan žádající o výpis se musí prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Ve většině případů se věc vyřídí při podání žádosti. Odpadá tak několikadenní čekací lhůta. Poplatek za službu je 50 korun a platí se v hotovosti. V Hlinsku se poskytují i výpisy z obchodního rejstříku a katastru nemovitostí. Poplatek za stránku činí 100 korun, za každou další 50 korun. Pracoviště se nachází v budově městského úřadu na Adámkově třídě.