Smlouvy měst nelze srovnávat, na nutnosti dobrého pojištění se ale radnice shodnou

Pojišťovny pak inkasují také částky z dalších smluv, jež s nimi uzavřely radnicí řízené příspěvkové organizace.

Hlinsko neprodělalo

Zkušenosti ale dokládají, že bez dobré pojistky se města neobejdou. Vědí to i v Hlinsku. „Občas jsem mívala pocit, že už nás nikdo nepojistí. Sešlo se nám totiž dost plnění," říká s úsměvem hlinecká starostka Magda Křivanová.

Podle vedoucí finančního a ekonomického odboru Ingrid Pecháčkové šlo jen vloni o osm událostí. „Určitě jsme za ně dostali vyplaceno víc, než jsme zaplatili na pojistném," připouští vedoucí odboru. Připomíná v této souvislosti například plnění za úrazy, živelné pohromy či za škody způsobené vandalstvím.

Labyrint pojistek

Srovnávat sídla podle jejich velikosti a výše placeného pojistného nelze, bylo by to sčítání jablek s hruškami. Smluv na odpovědnost a škody v majetku města je třeba v Hlinsku víc. Mezi sebou se liší výší plnění, mírou pokrytí majetku, spoluúčastí i dalšími ohledy. Například motorová vozidla byla dřív pojištěna zvlášť a teď jsou pojišťována jako flotila, přičemž jiná smlouva platí pro hasičské vozy. Existují i samostatná připojištění, třeba na zmíněné vandalství apod.

O potřebě dobrého pojištění ale mluví všude, stejně hovoří i skutečský starosta Pavel Novotný. „Město například dostalo 1,5 milionu korun po požáru bývalé ubytovny. Šlo o 100 procent plnění v nových cenách," konstatuje starosta.