Ti se, bez ohledu na svoji koaliční či opoziční příslušnost, rozdělili na dva tábory, přičemž bylo ze všech příspěvků zřejmé, že dnešní stav se nelíbí vůbec nikomu.

Podle místostarosty Jana Čechlovského by ale přijetí předloženého návrhu oslabilo vyjednávací pozici města jako majitele pozemku při dalších jednáních s vlastníkem hotelu. „Proto varuji před tím, abychom návrh šmahem schválili,“ zakončil Jan Čechlovský své úvodní vystoupení.
Za souhlas se naopak přimlouvali především místostarostové Jaroslav Trávníček a Miroslav Tejkl.

„Chceme věc nějakým způsobem odblokovat,“ vysvětloval Miroslav Tejkl, podle něj by naopak město pouhým přijetím návrhu vůbec nic neriskovalo. Zastupitel Ondřej Kudrnáč se svěřil se svou obavou, že připustí-li město na tomto svém pozemku povrchovou verzi parkoviště, půjde o špatnou věc. „Už takhle dostalo Masarykovo náměstí z architektonického hlediska za uši, a jestliže schválíme ty obří parkovací plochy, tak dostane za uši ještě víc,“ řekl zastupitel s odkazem na stanovisko městského architekta Marka Janatky.

Diskuze se vedla skoro hodinu a zněly v ní různé argumenty. Proti přijetí návrhu se vyslovili například zastupitelé Jaroslav Moučka nebo Jiří Hradec, zatímco zastupitelé Josef Káles a František Pilný mu vyslovili svoji podporu.

Na schůzi zazněly i hlasy veřejnosti. Se zajímavým návrhem vystoupil podnikatel Milan Kušta. „Pozemek je ve vlastnictví města, byla uzavřena nájemní smlouva s nějakými podmínkami a subjekt, který tu smlouvu uzavřel, ji nyní není ochotný naplnit. Uchopil bych to tedy obráceně a být na straně města, řekl bych: Máme tu k dispozici pozemek, víme, co na něm chceme mít a udělejme soutěž. Společnost, která vlastní hotel, přece nemusí vlastnit i parkoviště. To může vlastnit město nebo jiný soukromý subjekt, přičemž je třeba si říci, že parkování začíná být poměrně výnosným byznysem,“ připomněl Milan Kušta.

Návrh společnosti Homa Holding nakonec přijat nebyl. Uspěl jiný návrh místostarosty Čechlovského, podle něhož byla žádost Homa Holdingu pouze vzata na vědomí, zatímco starostovi města bylo uloženo, aby ve spolupráci s příslušnými odbory vypracoval návrh podmínek nového smluvního vztahu mezi oběma stranami.