Policisté jim vyprávěli o prevenci před krádežemi, bezpečnosti na pozemních komunikacích a také o šikaně. Hlavním tématem však byla činnost psovodů. Sto sečských táborníků už nyní ví, k čemu se psi využívají, do jakých akcí jsou nasazováni a co všechno musí umět. Chrudimští psovodi ukázali dětem poslušnost pejsků, vyhledání různých předmětů i osob a v závěru zadržení a hlídání pachatele.

(jt)