Důvodem bylo, že uvedený přestupek nelze na místě projednat - šlo například o vysoké překročení rychlosti v obci o více než 40 km/hod. a mimo obec o více než 50 km/hod, nebo se objevila platná blokace řidičského oprávnění, problémy s technickým stavem vozidla nebo proto, že řidič nesouhlasí s přestupkem.

„Z důvodu vysokého překročení rychlosti jízdy, ke kterému docházelo hlavně na silnici mezi Pardubicemi a Přeloučí, policisté ve čtyřech případech zadrželi i řidičské průkazy. Co se týká porušování technického stavu, kolegové udělovali pokuty například za ostré hrany na vozidlech, přesah pneumatik a ráfků přes lemy blatníků, nesoulad rozměrů pneumatik na vozidle s údaji v registru, zásahy do výfukového potrubí a jiné. Další pokuty hlídky udělovaly za neoprávněné stání na vyhrazených místech pro invalidy nebo driftování," uvedla Markéta Janovská.

Agresivní řidič - Ilustrační foto
Přišli jste o řidičák? Získat ho zpět bude těžší, agresivní řidiče čeká terapie

Zajímavé je, že policisté mohou po řidiči během silniční kontroly požadovat uhrazení nedoplatku za dopravní přestupek a lhostejno je, zda je dlužníkem on nebo provozovatel vozidla.

„Tyto nedoplatky kontrolují policisté v CEPAN – centrální evidenci přeplatků a nedoplatků. Pokud by se chtěl občan přesvědčit o stavu svého osobního daňového účtu, kde jsou evidovány i nedoplatky za dopravní přestupky, může požádat u kteréhokoliv celního úřadu nebo prostřednictvím ePortálu," vysvětlila Janovská s tím, že při víkendové kontrole policisté vymohli v šesti případech nedoplatky za 11 tisíc korun. V případě, že by řidič neuhradil nedoplatek na místě kontroly, policista mu zadrží tabulky registračních značek motorového vozidla nebo zabrání v odjezdu vozidla botičkou.