Policisté na území celého okresu Chrudim se v těchto dnech zaměřují na kontrolu lokalit nákupních center.

Hlídky sledují zabezpečení parkujících vozidel, jejichž majitelé nechávají často cenné věci uvnitř anebo je nechají lehkomyslně otevřené. Procházejí rovněž nákupními centry. Tato preventivní a bezpečnostní akce policistů ale nemůže každého zákazníka ochránit. Důležité je chovat se předvídavě a nedat zlodějům šanci.

O pár rad jsme požádali tiskového mluvčího chrudimské policie Lukáše Maiera:

Při procházkách a nákupech na vánočních tržištích se vyplatí rozdělit peníze na menší částky, uschovat je a nosit je odděleně.

Je rozumné nosit peněženku a doklady odděleně. V případě okradení si poškozená osoba ušetří čas strávený vyřizováním nových dokladů.

Nikdy nenechávejte peněženku a doklady na vrchu kabelky či nákupní tašky. V nákupním centru, obchodech a obchodních domech nikdy nenechávejte tašku či kabelku v prostoru nákupního vozíku a už vůbec ne v sedáku pro dítě.

Buďte ostražití v prostředcích městské hromadné přepravy, kde je v předvánočním čase neustále nával cestujících. Kapsáři zde „pracují“ buď samostatně, nebo ve skupinách, což je pro ně bezpečnější. Vyvolají zmatek, natlačí se k vytipované osobě, někdo z nich ukradne peněženku, předá ji dalšímu, který ji schová. Skupina se tváří, jako by k sobě nepatřila a vystupují většinou společně.

Ženám doporučujeme mít ruku na zipu kabelky či tašky. Mládež by si měla dávat pozor na své batohy. Ty na zádech v tlačenici nejsou v bezpečí. Mužům doporučujeme uložit peníze a doklady do náprsní kapsy bundy či kabátu, která je na zip.

Při delším cestování vlakem či autobusem za vánočními nákupy platí stejná pravidla. Svá zavazadla musíte mít i zde neustále pod kontrolou - spát rozhodně nedoporučujeme. Je lepší vyhýbat se lidem, kteří jsou viditelně pod vlivem alkoholu, drog nebo jsou agresivní.

Při výběru finanční hotovosti z peněžního bankomatu je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nedopusťte, aby vás při zadávání PIN někdo rušil. Všímejte se nestandardně fungujících a vypadajících bankomatů (nějaké přídavné čtecí zařízení, miniaturní kamera apod.). V případě takového zjištění informujte Policii České republiky.

Při odcizení peněženky, dokladů, platební karty je nutné neprodleně vše nahlásit na Policii České republiky, nejlépe v místě, kde došlo k odcizení nebo na linku 158. Je třeba zachovat pokud možno klid, uvést vaše jméno, telefonní číslo, vaši přesnou adresu a popsat událost. Policii bude zajímat co nejvíce důležitých údajů o události a pachateli - jeho popis: pohlaví, věk, výška, účes, obličej, chůze, fyzické zvláštnosti, oblečení, způsob řeči. Policie s vámi následně sepíše na služebně protokol. Váš popis uvedený v protokolu je důležitý pro konečné zadržení a usvědčení pachatelů těchto krádeží. Při odcizení platební karty je nutné provést okamžitě její blokaci u peněžního ústavu, který ji vydal.

(lm, ron)