Na chrudimském letišti se mu dostalo patřičného přivítání. Vojáci, kteří patří k elitním jednotkám armády, předvedli vzácné návštěvě ukázku paravýcviku, výsadku, zbraní a bojového umění. Zajímavá byla situce, kdy si „Talibáni” hráli na rolníky a poté vytáhli své zbraně, aby začali pálit po vojácích. Ti je po chvíli zneškodnili a jako „bonus” jim poskytli ošetření.

Oficiální program generála Cieniucha byl zahájen už v úterý, a to přivítáním s vojenskými poctami na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově, kde generál Cieniuch s náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky armádním generálem Vlastimilem Pickem položili věnec ke hrobu Neznámého vojína. Poté se věnovali pracovním jednáním, diskutovali společně o sdružování a sdílení vojenských schopností tzv. „pooling and sharing“, o zapojení do jednotek EU tzv. Battle Group a spolupráci při cvičení a certifikaci jednotek pro společné operace. Diskuse se dotkla i zkušeností z užívání letounů CASA C-295.

Generál Mieczysław Cieniuch si po odjezdu z Chrudimě ještě prohlédl expozici Vojenského historického ústavu v Praze.