Jde již o druhou humanitární pomoc, která je určena pro obyvatelstvo žijicí v chudé hornaté oblasti zmítané nepokoji. Vojáci požádali prostřednictvím místostarosty města Petra Řezníčka o možnost získání mikroskopů a dalších učebních pomůcek. „Ochota chrudimských škol byla obdivuhodná. Během týdne se podařilo shromáždit šest funčních mikroskopů, z toho dvě úplné sady, s dalšími potřebami – jehlami, sklíčkami, pinzetami a skalpely. Celá zásilka již byla odeslána poštou do místa působnosti naší vojenské jednotky v Afghánistánu,“ říká Petr Řezníček.

Včervnuse na severu Afghánistánu uskuktečnila jedna z fází operace Naw Ruz. Vseverovýchodní provincii Badakšán, kde působí příslušníci 5. kontingentu ISAF PRT a tedy chrudimští vojáci, měla tato fáze operace, zvaná Kuistani, proběhnout ve třech distriktech hraničících sPákistánem a Nurestánem.

Šlo o distrikty Vakhan, Zibak a Koran va Monjan. Protože na počátku měsíce května zasáhla provincii přírodní katastrofa a sesuvy půdy zablokovaly přístupové cesty, proběhla nakonec operace pouze vdistriktu Koran va Monjan, který je jedním z českých prostorů zodpovědnosti.

Hlavním cílem operace bylo získání informací o situaci vprostoru, zejména o pohybu ilegálních ozbrojených skupin vzbouřenců a o možnostech nelegálního překračování státních hranic sPákistánem. Tyto cesty jsou využívány nejenom jako pašerácké stezky pro pašování narkotik a zbraní, ale jsou využívány i extrémistickými skupinami a přívrženci hnutí Taliban. Právě Taliban vsoučasné době hledá nové bezpečné prostory a snaží se přesunout svůj vliv více na sever Afghánistánu.Již vkvětnu byly české patroly pověřeny vytipováním vhodných pozorovacích stanovišť proto, aby vojáci ISAF mohli kontrolovat pohyb vtéto oblasti. Bylo nutné zjistit, které cesty místní obyvatelé využívají a kdy začínají být průchodné. Distrikt se totiž nachází vprůměrné nadmořské výšce 3000 metrů a většina cest je vzimním období neprůchodná. Celá operace měla být podpořena projekty CIMIC (Civilně-vojenské spolupráce), jejichž cílem bylo zvýšit bezpečnost a kredit vojáků vprostoru a současně odpoutat pozornost od průzkumných činností, které zde byly naplánovány. Vzhledem knáročnosti terénu a velké vzdálenosti od základny PRT nebylo možné prostor uzavřít, cílem však bylo získat dokonalý přehled o veškerém pohybu vdistriktu.

Na počátkučervna vyjelé do prostoru české průzkumn uskupení, které zde působilo pět dnů.Tvořily jej čtyři průzkumné týmy doplněné o lékaře a specialisty CIMIC. Vojáci 24 hodin denně včtyřhodinových intervalech prováděli skryté pozorování prostoru z pozorovacích stanovišť rozmístěných na strategicky důležitých bodech. Současně stímto úkolem se po prostoru pohyboval další tým vojáků, který měl za úkol zjistit informace od místního obyvatelstva. Místní lidé ve většině případů velmi dobře spolupracují sjednotkami ISAF a jsou ochotni předat informace o tom, které cesty se již staly průchodné a kde zaznamenali pohyb neznámých osob.

Vdalším týdnu byl odřad vystřídán opět českou jednotkou, které se mimo plnění úkolů pozorování podařilo dostat do prostoru, který je na vozidlech nedostupný. Znamenalo to několikahodinovou pěší patrolu ve výšce přibližně 3500 metrů nad mořem při teplotách, které značně přesahují 30 stupňů ve stínu. Právě tyto nedostupné oblasti jsou velmi často využívány jak pašeráky, tak členy hnutí Taliban.

Po celou dobu operace byly naše jednotky vokolních distriktech podporovány německými a dánskými patrolami, které měly za úkol se vpřípadě napadení co nejrychleji přesunout do prostoru působení.