Srážkoměrné stanice podniku Povodí Labe zaznamenaly například v Seči nebo v Křižanovicích pouhou jednu desetinu milimetru, zatímco například v Hamrech nebo ve Vortové zůstaly srážkoměry i pod touto hodnotou čili prakticky suché.

S výraznou mírou nadsázky tak nakonec byly „nejdeštivějším" místem Zaječice s naměřenou půlmilimetrovou vrstvičkou vody za 24 hodin.

Dvojnásob „suchá" čísla toho na první pohled nemusí mnoho říci, ale pro porovnání: při červnových deštích, po nichž se rozvodnily hladiny řek na Chrudimsku, zaznamenaly zdejší měřicí stanice hodnoty až kolem 100 mm za 24 hodin.