Jak připomíná radní Vít Steklý, u komunálního odpadu je velkým tématem i četnost svozu. Jednou z uvažovaných možností by podle něj mohlo být zavedení čipů v hodnotě nižších desítek korun, podobných těm, jež jsou využívány v kreditních kartách nebo lyžařských skipassech. „Tato technologie umožní označit elektronicky každou popelnici, a tak evidovat kolikrát komu byla vysypána. Mohl by si tak každý občan vysunout popelnici libovolný týden a platil by za skutečné vysypání,“ představil radní jednu z možností.

Podle tajemníka úřadu Josefa Prokše bude téma nakládání s odpady i na programu pondělního zasedání městské rady. „Zatím je ale vše skutečně jen ve stadiu úvah a získávání potřebných informací,“ upozornil tajemník.

Zavádění nejmodernějších technologií do praxe má i svá úskalí. Jak připomněl chrudimský opoziční zastupitel Roman Málek, jenž se stejnými tématy zabývá už řadu let v sousední Chrudimi, svozové firmy v regionu zatím nedisponují vozidly vybavenými technikou, jež by jednotlivé popelnice například vážila a načítala informace o jejích vlastnících. „To je sice řešitelné, ale pro firmy to představuje náklady v řádu milionů korun. Existuje i levnější řešení v podobě systému štítků s čárovými kódy. Lidé by si přidělenými štítky značili pytle s domovním odpadem a popeláři by kódy načítali pomocí ručních skenerů známých například z hypermarketů. Jsou to ale několikavteřinové pohyby navíc a při předpokládaném množství svážených pytlů by se průběh celého svozu i trochu prodloužil,“ doplnil Roman Málek. Přesto uvedl řídké příklady měst, kde podobné systémy fungují. „Třeba v Mikulově nebo Bruntále,“ sdělil zastupitel.

Nad odpady přemýšlí i nové vedení chrudimské radnice. „Zmíněná individualizace odpadů tu ale není na stole. Řešíme širší koncepci, hlavně ve vztahu k zamýšlenému separačnímu dvoru v průmyslové zóně, kde by se vytříděné odpady rovněž mechanicky připravovaly k dalšímu využití,“ sdělil místostarosta Aleš Nunvář.

Cesta mezi chrudimskou průmyslovou zónou a Markovicemi.
Vyčištěno. Nepořádníci však zůstávají skrytí