Záměr získat tuto kulturní památku, která je zapsaná v evidenci Národního památkového ústavu v Praze, schválili letos v září chrudimští zastupitelé. Rodinná hrobka byla postavena v letech 1927 – 1928, jejím autorem byl přední český architekt Josef Gočár.

„Považujeme získání hrobky za důležité, protože je nejen významnou památkou kulturní, ale také odkazem na významného chrudimského podnikatele a velké osobnosti té doby Bedřicha Leopolda Poppera,“ říká místostarosta města Jan Čechlovský.

Město chce získanou hrobku opravit a v současné době zahajuje potřebné kroky. V nejbližších dnech začne firma INRECO, společnost pro ochranu památek z Hradce Králové, zpracovávat projekt ke stavebnímu řízení a provedení stavby. Předmětem díla bude zaměření stávajícího stavu hrobky a zhotovení dokumentace, restaurátorský průzkum a záměr restaurovat kamenné prvky hrobky z noritu (druh vyvřelé horniny), reliéfu Vzkříšeného Krista od Otakara Španiela z carrarského mramoru a kovových konstrukcí (kazetové svítilny, rámové konstrukce alabastrového podhledu a písmen).

Součástí prací bude kromě uměleckohistorického zhodnocení a ikonografického rozboru hrobky, základního archivního průzkumu a námětů pro obnovu z hlediska památkové péče, také stavebně technický a statický průzkum. Souhrnná výše průzkumných, statických a projektových prací bude činit zhruba 160 tisíc korun včetně DPH, provedení projektových prací a odevzdání projektu se předpokládá v první polovině roku 2018.

„Náklady na samotnou rekonstrukci hrobky se v současné době jen těžko odhadují, určitě přesáhnou částku půl milionu korun. Více budeme vědět po zpracování projektu,“ doplňuje místostarosta Jan Čechlovský. Chrudim bude chtít získat alespoň část finančních prostředků na záchranu památky z dotačních titulů, podle možností počítá s oslovením Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR, případně dalších poskytovatelů dotací.