„Narodilo se celkem 1157 dětí, což je rekord uplynulých patnácti let,“ uvedl primář dětského oddělení Nemocnice Chrudim David Kasal. Zároveň poděkoval maminkám za to, že oceňují hezké prostředí chrudimské porodnice a vyhledávají ji i ty, které nežijí v našem okrese. „Velký dík patří zaměstnancům, kteří mají zásluhu na tom, že výsledky porodnice a novorozeneckého oddělení jsou tak dobré,“ uvedl David Kasal.

Prvním dítětem roku 2019 se stala Viktorie Caklová, která spatřila světlo světa 1. ledna devatenáct minut po třetí hodině ranní.