Spolek má velmi dlouhou historii, svoji činnost zahájil již pouhé dva roky po založení zemědělské školy, tedy v roce 1864. V tak dlouhé historii bylo a je mnoho významných osobností, které zde absolvovaly. I letos někteří z nich přijali naše pozvání.

V úvodní části setkání Ing. Václav Kroutil, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov, krátce seznámil přítomné s celkovou situací v zemědělství a s problematikou prodeje českých výrobků. Další část besedy byla zaměřena na šlechtění obilnin.
Pan ing. Martin Hromádko, vedoucí Šlechtitelské stanice Úhřetice, vysvětlil postup při šlechtění nových odrůd a možnosti uplatňování českých odrůd ve světové konkurenci.

Po této odborné části následovala zajímavá přednáška s promítáním obrázků z Nového Zélandu. V této vzdálené zemi pobýval delší dobu ing. Martin Mikan. Ke každé části navazovala diskuse, přítomné některé otázky velmi zaujaly.

Starší absolventi rádi sledují dění ve škole, kde kdysi studovali. Proto na závěr ředitel školy ing. Stanislav Valášek podal krátkou zprávu o studiu i vykonávání praxí na školním statku.

Částečně již nastínil plánovaný sled akcí, které se připravuj pro příští rok v souvislosti s oslavami 150. výročí založení zemědělské školy v Chrudimi.

Lenka Kábelová