Tento člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je zároveň také členem sněmovního Výboru pro obranu a Výboru pro bezpečnost. Jeho pracovní program ve městě byl proto zaměřen právě na tyto oblasti.

Čepelka v doprovodu starosty města Jana Čechlovského a prvního místostarosty Petra Řezníčka nejdříve navštívili 43. výsadkový prapor, kde s jeho zástupci hovořil o záležitostech týkajících se armády, a to nejen v Chrudimi. Diskuse se týkala především vybavení armády, vysílání vojáků na mise, rozpočtu a dalších témat.

Další zastávkou byl areál bývalého depa, o který již delší dobu usiluje město Chrudim a Pardubický kraj. Poslanec Čepelka si areál depa prohlédl a přislíbil pomoc městu při snaze o jeho získání.

Odpolední program se týkal městské policie. Poslanec navštívil sídlo městské policie a s vrchním strážníkem Josefem Kudrnkou hovořili o problematice městské policie či o nově připravované novele zákona o obecní policii.