„Co se týče úseku Medlešice křižovatka I/17: Bylo mi řečeno, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků hledá resort dopravy další možnosti finančních zdrojů pro dopravní infrastrukturu. Uvažuje se o možnosti mimorozpočtového financování. Jedině v případě, že bude zajištěno kofinancování staveb z evropských fondů, bude možné případný přebytek finančních prostředků rozdělit pro další dopravní stavby,“ řekl poslanec Jan Chvojka.

Hovořilo se i o stavbě úseku křižovatka I/17 Slatiňany.

„V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a střednědobém výhledu do roku 2014 bohužel není stavba silnice I/37 Chrudim obchvat, křižovatka I/17 Slatiňany obsažena ani jako jmenovitá položka, ani v rozpisu globální položky,“ informoval sociálně demokratický poslanec Chvojka.