Jedna z mála konkrétních tezí v prohlášení hejtmana a starostů je návrh, aby byl proces transformace odsunut nejdříve na 1. leden příštího roku. Není však zřejmé, čemu má tento odklad pomoci. 

S hejtmanem kraje se setkali všichni starostové měst Pardubického kraje až na výjimku - primátor Pardubic se ze schůzky omluvil. "Nicméně jsem s ním dnes hovořil a má názor totožný," poznamenal hejtman Netolický.

"Zároveň žádáme, aby v se průběhu dubna uskutečnila osobní setkání zástupců České pošty s vedením konkrétních měst za účasti vedoucích pracovníků jednotlivých poboček, na kterých by měl být jasně definován režim fungování poboček od 1. července. A to včetně rozsahu otevírací doby, počtu otevřených přepážek a vytížení jednotlivých pracovníků tak, aby bylo možné předat tyto informace našim občanům, kteří si zaslouží znát odpovědi na své dotazy. Vyzýváme vládu České republiky, aby se k situaci České pošty postavila čelem," je zapsáno v listině podepsané hejtmanem a starosty.

Sám hejtman Netolický je přitom členem dozorčí rady státního podniku Česká pošta. Přesto tvrdí, že o rušení poboček dopředu nevěděl.

"Nechce se mi věřit, že byste neměl tyto informace k dispozici dříve," napsal jeden z diskutujících na hejtmanově facebookovém profilu. "Budete se divit, ale opravdu neměl. Dozorčí rada seznam skutečně neviděla. Osobně jsem obdržel adresy rušených pošt až v datové schránce dne 31. 3. 2023, stejně jako všichni ostatní. Můžete si ověřit u zástupců odborových organizací, zda tomu tak je či nikoliv. Mají pět zástupců v dozorčí radě," odpověděl Martin Netolický, ale na slova o "přihřívání politické polívčičky" nezareagoval.

Připomeňme, že příští rok na podzim se budou konat krajské volby. Velká část veřejnosti s rušením poboček pošt nesouhlasí, hlasité jsou hlavně stesky seniorů, kteří si na pobočky chodí vybírat důchody.

Například podle 60 procent respondentů ankety Deníku je rušení poboček pošty špatné rozhodnutí, vláda by prý měla Českou poštu finančně podpořit, jinak se pobočky stanou špatně dostupnými. Zbytek respondentů je však s útlumem poštovních služeb kvůli nárůstu konkurence soukromých doručovatelských služeb smířen a 36 procent respondentů ankety dokonce pokládá celou bouři za zbytečný povyk s tím, že Česká pošta je v době datových schránek a soukromých doručovacích agentur zbytečná. 

Hlasovat v anketě můžete zde:

Hodně zejména mladších lidí se přímo podivuje nad tím, proč ještě nebyl státní podnik hospodařící v červených číslech úplně zrušen. Konkurence v podobě zásilkových firem bezkontaktních plateb na internetu nebo datových schránek je silná a tudíž vyvstává otázka, v čem je dlouhodobě prodělečná Česká pošta pro občany nepostradatelná. Tyto námitky sice hejtman odmítl, s otázkami Deníku ohledně smyslu České pošty se ale plně nevypořádal. 

"Česká pošta je součástí kritické infrastruktury státu, ostatně Český telekomunikační úřad k tomu vydává příslušnou vyhlášku. Určitě nejsme ve stavu, kdy by každý občan měl možnost k digitálnímu přístupu. Zároveň není cesta ani připravenost ze strany státu, aby využíval služeb někoho jiného, respektive posílal veškeré své zásilky elektronicky. Vybavení úřadů je různé, některé mají programy z roku 1992. Elektronizace nepostoupila tak daleko, jak si mnozí myslí a stát není schopen ve všech případech komunikovat elektronicky," odpověděl hejtman Martin Netolický na otázku Deníku.

Celé vyjádření hejtmana zde:

audio k poštám | Video: Romana Netolická

Ve své odpovědi ale zcela pominul právě poukazy na soukromé doručovací firmy typu PPL. Hejtman například tvrdí, že Česká pošta je nenahraditelná tím, že zajišťuje tzv. univerzální poštovní službu. Tu však do značné míry ale už dnes také suplují soukromé firmy (vše o základních službách České pošty ZDE). 

V Pardubickém kraji se má rušit sedmnáct poštovních poboček, třeba v Chrudimi plánuje Česká pošta zrušit tři ze čtyř a ponechat jen provoz na Resselově náměstí. "Už teď tam mnohdy čekám dvacet minut, to bude masakr. Navíc se na náměstí špatně parkuje, už teď je to problém. Moje babička bydlí v sídlišti U Stadionu, do centra nedojde. Já ji tam dovezu, ale netuším, kde zastavím. Riskovat pokutu od strážníků nechci," řekla Deníku Chrudimačka Hanka.

Tři ze čtyř poboček mají skončit i v Ústí nad Orlicí, jedna v České Třebové, ve Svitavách pak dvě ze tří. V Pardubicích má být uzavřeno dokonce sedm pošt.

close Rušené pobočky České pošty - Přehled počtů rušených poboček České pošty v jednotlivých krajích. info Zdroj: ČTK zoom_in Rušené pobočky České pošty - Přehled počtů rušených poboček České pošty v jednotlivých krajích.

A to je právě problém, se kterým se představitelé kraje a měst nechtějí smířit. Jde o dochozí vzdálenost, která by podle ministerstva vnitra neměla přesahovat tři kilometry.

"Proto jsme považovali za nutné setkat se společně s pověřenými zástupci České pošty, aby nám vysvětlili to, co mělo být z našeho pohledu jednoznačně komunikováno dříve. Není možné jen na mapě narýsovat kružnici, ale musíme se bavit vždy o podmínkách konkrétního města, konkrétní pobočky. Tato argumentace nám bohužel nebyla přesvědčivě objasněna ani na osobním jednání a stále tak zůstává řada nezodpovězených otázek a pochybností," je napsáno v prohlášení hejtmana a starostů kraje.

Určitou nadějí pro potenciálně zrušené poštovní pobočky ve městech by se podle hejtmana mohla stát Pošta Partner, tedy služba, která může být umístěna do vesnických obchodů nebo sídel obecních úřadů. Neřeší však problém rušených poboček ve městech.

"Pardubický kraj se s vedením České pošty dohodl na vytvoření nového dotačního programu. Ten jsme připravili ještě před stávajícími kroky pošty a rušení poboček ve větších městech,“ vysvětlil vznik programu hejtman Martin Netolický. „Jako pobídku v roce vzniku pošty Partner nabízíme obcím paušální částku 60 tisíc korun, kterou je možné využít například na přípravu prostoru pro poskytování této služby, výmalbu nebo drobné stavební úpravy prostoru,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Ovšem dotační program se týká pouze obcí do dvou tisíc obyvatel. "Podle zkušeností ze zahraničí je Pošta Partner vhodná na venkov a netýká se spádových velkých poboček ve městech," připustil hejtman Netolický.

Společné prohlášení hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a starostů České Třebové, Hlinska, Chrudimi, Svitav a Ústí nad Orlicí k rušení 17 poboček České pošty v Pardubickém kraji:

Dne 31. března jsme obdrželi od generálního ředitele České pošty písemnou informaci o zrušení celkem 17 poštovních poboček v Pardubickém kraji od 1. července letošního roku. Toto zcela zásadní rozhodnutí pro život v našich městech bylo učiněno od stolu a informaci jsme obdrželi bez jakékoliv předchozí komunikace a bez detailní argumentace k jednotlivým pobočkám. V rámci stanoveného seznamu nebyla jakkoliv zohledněna specifika jednotlivých měst, stav poboček, předchozí investice, spádovost, bezbariérovost či počet parkovacích míst.

Proto jsme bezprostředně po tomto oznámení považovali za nutné setkat se společně s pověřenými zástupci České pošty, aby nám vysvětlili to, co mělo být z našeho pohledu jednoznačně komunikováno dříve. Není možné jen na mapě narýsovat kružnici, ale musíme se bavit vždy o podmínkách konkrétního města, konkrétní pobočky. Tato argumentace nám bohužel nebyla přesvědčivě objasněna ani na osobním jednání a stále tak zůstává řada nezodpovězených otázek a pochybností.

Jakožto volení zástupci našich občanů musíme udělat maximum proto, abychom zajistili, že se poštovní služba výrazně nevzdálí od občanů tak, jak je nyní navrhováno. Pokud bude docházet k uzavírání poboček České pošty, je nutné garantovat, že na zbývajících pobočkách bude adekvátně rozšířen počet otevřených přepážek nebo rozšířena provozní doba tak, aby nedocházelo k dalšímu snižování komfortu pro klienty, ale také pro samotné zaměstnance, na které by tak byla kladena daleko větší zátěž a tlak bez adekvátního finančního ohodnocení. Ačkoliv jsou tyto přísliby zástupci České pošty dávány, máme důvodné pochybnosti, že tomu tak v reálném provozu bude.

Z výše uvedených důvodů proto považujeme za nezbytné, aby České pošta přehodnotila stávající strategii a přistupovala k jednotlivým lokalitám nikoliv plošně, ale vždy s přihlédnutím k místním podmínkám a po detailní debatě se starosty dotčených obcí. Naším společným zájmem a cílem musí být zachování kvalitní a dostupné služby pro naše občany. Proto s navrženým rušením 17 poboček v Pardubickém kraji a způsobem jejich výběru nesouhlasíme a navrhujeme, aby byl proces transformace a rušení poboček odsunut na termín nejdříve od 1. ledna 2024. Zároveň žádáme, aby v se průběhu měsíce dubna uskutečnila osobní setkání zástupců České pošty s vedením konkrétních měst za účasti vedoucích pracovníků jednotlivých poboček, na kterých by měl být jasně definován režim fungování poboček od 1. července, a to včetně rozsahu otevírací doby, počtu otevřených přepážek a vytížení jednotlivých pracovníků tak, aby bylo možné předat tyto informace našim občanům, kteří si zaslouží znát odpovědi na své dotazy. Závěrem vyzýváme Vládu České republiky, aby se k situaci České pošty postavila čelem a zajistila neomezení služeb pro všechny naše občany.

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje
Zdeněk Řehák, starosta České Třebové
Miroslav Krčil, starosta Hlinska
František Pilný, starosta Chrudimi
David Šimek, starosta Svitav
Petr Hájek, starosta Ústí nad Orlicí