„Známka vychází v nákladu jeden milion kusů a není možný její dotisk. Známka byla vytištěna metodou plnobarevného ofsetu," uvedl tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Na známce je pohled na divokou Lovětínskou rokli s výchozy starohorních rul. V levé části známky jsou na obzoru zříceniny hradu Lichnice, v pravé části bučiny na svahu hřebene Krkaňka. V dálce je krajina kolem řeky Doubravy.

Uvnitř území, vyhlášeného v roce 1991 jako CHKO Železné hory, je několik přírodních rezervací a jedna národní přírodní rezervace: Lichnice – Kaňkovy hory, která je zároveň evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000.

Námět obálky prvního dne vychází z minerálů baryt a fluorit z naleziště Běstvina, kde byly těženy jako nerudní surovina. Montroseit je velmi vzácný minerál z lokality Prachovice. Námět vyzdvihuje CHKO Železné hory jako velmi významný Národní geopark.

Vydání nové poštovní známky je vpravdě událostí. Podle našich informací totiž nebyl nikdy motiv z našeho okresu na známkách použit. „Vím jen o známce, na které je vyobrazen chrudimský rodák Viktorin Kornel ze Všehrd," řekl včera chrudimský historik Pavel Kobetič.

VÝSTAVA A KŘEST

Nejen filatelisté, ale i milovníci výtvarného umění i přírody Železných hor by si měli zapsat do kalendáře datum 21. října. V ten den bude v přednáškové síni Vodních zdrojů na náměstííčku pod Širokými schody otevřena v 16 hodin výstava na téma „Jak vzniká poštovní známka", která je spojena se křtem tohoto významného výtvarného díla. „Každý si bude moci olíznout Železné hory," zve s úsměvem na vernisáž geolog Daniel Smutek. V ten den si podle jeho slov přijdou na své i samotní filatelisté. Budou totiž moci získat nejen známku a obálku prvního dne, ale i cenný pamětní list.