Podle vyjádření chrudimského místostarosty Jaroslava Trávníčka, jenž je městě pověřen sledováním dopravní problematiky, se jedná o rekonstrukci povrchu vozovky u autobusové zastávky, prováděnou investorsky Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Při opravě pak vznikl problém s napojením odvodnění. Za spolupráce projektanta, zhotovitele a investora již byly zahájeny práce na odstranění problému a příští týden má být oprava dokončena.

„I když nejsme investoři, zajímáme se o postup prací. Prosím o strpění tohoto stavu, urgovali jsme již dříve investora," dodal Jaroslav Trávníček.