V Chrudimi se už po léta provádí deratizace pravidelně na jaře a na podzim. „Výskyt potkanů se proto podařilo hodně snížit. Zatímco dříve připadli statisticky na jednoho obyvatele města až čtyři tito hlodavci, dnes je tento poměr obrácený,“ konstatuje jednatel deratizační firmy Michal Zavadil.

Návnady jsou nyní umístěny na suché podesty kanalizačních šachet. Technici je tam spouštěli za pomoci dlouhých plastových trubic.
„Jde o sáčky naplněné růžovými granulemi, jejíchž hlavní složku tvoří směs obilnin. V ní je přimíchán jed, který potkany spolehlivě zahubí,“ říká Michal Zavadil, jehož firma provádí deratizaci i ve mnoha dalších objektech.

K mapování výskytu potkaní populace využívá například fluorescenční činidla, jež přimíchává do jinak neškodných návnad. „Návnady, na rozdíl od nástrah, potkany nezabijí. Potkani ale průběžně vyměšují, takže po požití takovýchto návnad jsou ve světle ultrafialové lampy dobře patrné cesty, po kterých se přemísťují. My pak můžeme s nástrahami cílit právě na tato místa,“ doplnil jednatel.

Jediný potkan zkonzumuje za rok až metrák potravy. „Na jeho dobrém živobytí se podílíme my, lidé, svým plýtváním s jídlem. Zbytky potravin nepatří do kanalizační sítě, nýbrž do komunálního odpadu. Kuchyňský odpad způsobuje ucpání kanalizační přípojky, zvýšení zápachu a podporuje množení hlodavců, kteří, dobře živeni, přežívají v kanalizaci,“ upozorňuje Ilona Stejskalová z Vodárenské společnosti Chrudim.

Majitelé psů se nemusí obávat případné otravy. Nástrahy jsou vždy umístěné uvnitř šachet a otvory šachet jsou zavřené, aby k nim neměli přístup žádní jiní živočichové. Pracovníci odborné firmy nástrahy doplňují a prohlížejí šachty, ze kterých odstraňují uhynulé potkany. „Začátkem letošního roku byla deratizace prováděna již v Heřmanově Městci, Chrasti, Prachovicích, Třemošnici, Hlinsku, Orli a v Seči. Celkový objem nákladů, který v letošním roce Vodárenská společnost Chrudim za tuto činnost vynaložila, byl 219 tisíc korun," doplnila za Vodárenskou společnost Chrudim Ilona Stejskalová.