Právě pro osoby s nízkými příjmy nebo zcela bez příjmů vznikla nabídka potravinové pomoci v Hlinsku. Základní potraviny a drogerii poskytují dospělým, ale i desítkám dětí. „Počet podpořených osob je i pro nás překvapivý,“ konstatoval vedoucí hlineckého sociálního odboru Martin Vtípil.

Sociální odbor městského úřadu odebírá materiální pomoc z Potravinové banky Pardubice. Jedná se o přebytky zemědělské a potravinářské produkce, neprodejné, ale poživatelné potraviny, i příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech či školách.

Bohatší zkušenost s potravinovou pomocí mají v komunitním centru v obci Raná. Od roku 2018 ji poskytuje římskokatolická farnost jednotlivcům i rodinám z obcí patřících k farnosti a z blízkého okolí. I když je někdy potřebným dána pomoc jednorázově, nejvíce odběratelů je dlouhodobých. „Naše klienty známe osobně včetně rodinných poměrů, takže jinak vypadá náplň krabice pro rodinu s malými dětmi a jinak pro seniory či rodinu s adolescenty. Zohledněna je i velikost rodiny,“ popsal místní farář Ondřej Matula. Přesné statistiky si nevede, ale roční množství materiálu vydaného potřebným odhaduje na dvě až dvě a půl tuny.

Vedle římskokatolické farnosti v Rané a sociálního odboru městského úřadu Hlinsko je schopna zajistit potravinovou pomoc i sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Oblastní charity Nové Hrady u Skutče. Ta pomáhá potřebným rodinám i na Hlinecku. Potraviny a hygienický materiál ale poskytuje doplňkově jen těm rodinám, které se službou spolupracují na zlepšení své celkové sociální situace. Jde o to, aby se rodiny aktivně snažily řešit svoji situacia neustrnuly na pouhém příjmu pomoci.