Sbírku zaměřenou na trvanlivé potraviny pořádá chrudimská farní charita.