„Hlavní změnou je rozšíření výčtu povolání rodičů. Původní záměr byl zajistit péči o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, ozbrojených sil či řidičů veřejné dopravy. Vzhledem k tomu, že kapacita nebyla naplněna, chceme umožnit hlídání také všem ostatním, kteří o to projeví zájem,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Celkově kraj připravil kapacitu až pro dva tisíce dětí ve věku od tří do deseti let. Ve všech případech je splněn maximální možný počet patnácti dětí na jednu skupinu. Seznam škol zařazených do sítě je uveden na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz.

V Chrudimi se mohou rodiče obrátit například na Mateřskou školu Na Valech a Základní školu Dr. Malíka. Pomoc nově nabízí také Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola v Košumberku.