Počínaje středou 8. srpna od 12 hodin, od kdy postupně nabývají platnosti dopravní omezení týkající se vyklizení parkovišť a nájezdu pouťových atrakcí, do pondělí 13. srpna do 7 hodin, bude omezen, či zcela uzavřen průjezd centrem města po Tyršově, Školním a Resselově náměstí, po Široké ulici od kruhového objezdu na Bídě, po Lázeňské ulici od můstku k letnímu kinu, po ulici Čs. partyzánů od křižovatky s ulicí Soukenickou, po Novoměstské ulici od křižovatky u Václava, po Opletalově ulici od křižovatky s ulicí Sladkovského, dále po Zahradní ulici při výjezdu do Opletalovy a také po Svěchyňově ulici při výjezdu na Tyršovo náměstí.

Tato dopravní omezení se promítnou i do provozu v ulicích Hradební, Rybičkova, Fortenská, Kollárova, Filištínská, Pobřežní, Radoušova, Štěpánkova, Čelakovského, Břetislavova, Komenského, Hálkova, stejně jako do provozu na Všehrdově náměstí a Žižkově náměstí.

Veřejná WC na Školním náměstí a v ul. Čs. partyzánů budou v průběhu pouti v provozu v pátek a v sobotu od 8 do 24 hodin a v neděli od 8 do 20 hod. Vstup na ně je zdarma. Mobilní toalety budou umístěny v ohybu Široké ulice nad schody k náhonu a v Opletalově ulici u zdi sportovní haly.

(tz)