V Chrudimi bude pro případ náhlých indispozic, úrazů nebo kolapsů pouťových návštěvníků připravena zdravotnická hlídka organizovaná ve spolupráci s městem místní organizací Českého Červeného kříže. „Ve vedru dochází k odvodňování organismu, takže můžu doporučit hodně pít. Ovšem nikoliv alkoholické nápoje, to je naopak smrtící kombinace. Alkohol totiž dehydrataci ještě prohlubuje“ připomíná Martina Pilařová z Českého červeného kříže.

Koncentrace mnoha lidí spojená s nabídkou sladkých nápojů a různých stánkových dobrot může i tentokrát přitahovat celá mračna otravných vos. Přestože je kroužení tohoto neodbytného hmyzu většině lidí nepříjemné, vosí bodnutí nepřivodilo zatím nikomu na minulých chrudimských poutích vážné zdravotní následky. „Každým rokem nicméně dochází ke zdravotním příhodám a indispozicím, kdy předáváme některé z návštěvníků k dalšímu ošetření profesionálním zdravotníkům. Zpravidla jde o již zmíněnou dehydrataci, nebo o různé úrazy a odřeniny, jež si lidé přivodí například při neopatrném sestupování ze schůdků od atrakcí a kolotočů,“ doplnil předseda ČČK Chrudim Vratislav Příhoda.

Zdravotnické hlídky budou na chrudimské pouti přítomné v pátek od 15 do 22 hodin. V sobotu se dokonce prostřídají, neboť ten den zajišťují nejdelší časový úsek od 10 do 22 hodin. V neděli pak bude hlídka k dispozici v době od 10 do 18 hodin.

Návštěvníci pouti budou moci zdravotní hlídku kdykoliv kontaktovat prostřednictvím mobilního telefonního čísla 604 690 691.

V Ronově nad Doubravou o pouti samostatnou zdravotnickou hlídku nezřizují, provozovatelům to ostatně žádný zákon přímo neukládá. „První pomoc musí být zajištěna, ale tuto podmínku lze splnit už tím, že pořadatelé akce budou mít k dispozici telefonické spojení na zdravotnickou záchrannou službu,“ uzavřel Vratislav Příhoda.

V Chrudimi budou zajištěny rovněž preventivní požární hlídky. Ty budou k dispozici v pátek od 15 do 24 hodin, v sobotu od 8 hodin do neděle jedné hodiny v noci a v neděli od 8 do 24 hodin.

V průběhu pouti zůstanou k dispozici i veřejná WC na Školním náměstí a v ul. Čs. partyzánů. Ta budou v provozu v pátek a v sobotu od 8 do 24 hodin a v neděli od 8 do 20 hodin, vstup na ně je zdarma. Mobilní toalety budou umístěny v ohybu Široké ulice nad schody k náhonu a v Opletalově ulici u zdi sportovní haly.