„Sraz byl u klubovny skautů Ronov v 10 hodin. Letošní ročník byl co do účasti o něco slabší, scházelo se nás i 120, přesto po desáté hodině vyrazilo na patnáctikilometrovou trasu 72 zapsaných účastníků, kteří dorazili z blízkého ale též i dalekého okolí, konkrétně až z Brna," říká za pořadatele František „Bobr" Zvěřina.

Nejstaršímu členovi expedice bylo 71 let a naopak nejmladším se stala osmiletá dívenka. Trasa vedla účastníky z Ronova nad Doubravou podél řeky Chittussiho údolím do Mladotic, dále na soutok Zlatého potoka a Doubravy, proti proudu Zlatého potoka do Třemošnice. Na rozcestí pod Lichnicí se mohli účastníci rozhodnout, zda se vydají na zříceninu hradu, nebo projdou Lovětínskou roklí.

„Na Lovětíně se obě trasy setkávají a dále jsme pokračovali přes Rudov na vrchol Krkaňka (566 m.n.m.). Zde jsme již tradičně opékali špekáčky. Trasa dále vedla do Žlebských Chvalovic, Lhotku a do cíle v Ronově. Podél trasy se přidávali další turisté,takže vrchol Krkaňky pokořila více jak stovka účastníků. Počasí nám přálo, na severní straně Železných hor byl i poprašek sněhu a též i pěkná chumelenice," dodává František Zvěřina. (lv)