Od úterních 22 hodin až do odvolání platí v Pardubickém kraji povodňová bdělost. Jde o první a tedy nejnižší stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech a týká se hlavně západní a střední části kraje. Na Králicku, Lanškrounsku, Moravskotřebovsku a Svitavsku je riziko menší. 

Závažná výstraha před povodněmi se týká jen Krkonoš a Šumavy.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) očekává vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možný je zvýšený odtok vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě.

Podívejte se, jak řádila v kraji velká voda o Vánocích:

„Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku,“ uvádí ČHMÚ na svém webu.