Předsedou volební komise se stal zastupitel Tomáš Vondráček. Když četl výsledky tajného hlasování, napětí v sále by se dalo krájet. Na starostu byli Romanem Málkem navrženi tři lidé, a to Jan Čechlovský (ODS), Petr Řezníček (SNK ED) a Josef Pilný (ANO 2011). První dva jmenovaní nominaci odmítli. Josefa Pilného však zastupitelé jen těsně nezvolili.

„Věřil jsem, že starosta bude zvolen. Navrhl jsem tři jména a byla to snaha rozseknout povolební pat a nastartovat fungování města. Myslel jsem si, že když zastupitelé nenajdou dohodu, tak se někdo z těch tří toho chopí a zastupitelé jim vyjádří svou podporu nebo ne. Z mé strany je výsledek zklamáním," říká Roman Málek.

„Byla to divoká střelba, nešlo jen o pozice starosty, ale i místostarostů a radních. Pokud ta jména nejsou známá, jen těžko se lze rozhodovat," vysvětluje Petr Řezníček.

„Dozvěděl jsem se to tři minuty před začátkem jednání, takže z toho pramení mé odmítnutí. Není možné jít do této volby bez dohody o programu a podobně," doplňuje Jan Čechlovský.

„Kandidaturu na pozici starosty jsem přijal, neboť si myslím, že by se tato situace měla řešit," říká František Pilný z hnutí ANO. Výsledek jej však nepřekvapil. Velký problém především do budoucna však vidí ve stávající radě města, kde zasedají nezvolení zastupitelé. „Pro Chrudim to může přinést problémy například se získáváním dotací," poznamenává zastupitel Pilný.

Stejný negativní výsledek přinesla i volba členů rady města a místostarostů. Padl návrh, aby na další čtyři roky měla rada devět členů, leč zastupitelé tuto možnost odmítli.

Roman Málek vznesl návrh, aby byl stanoven počet čtyř místostarostů. Usnesení však nebylo schváleno, stejně jako varianta přednesená Petrem Řezníčkem, aby byli místostarostové pouze tři.

Nové vedení města tak bude zvolené „až za rok", neboť další regulérní jednání zastupitelstva je naplánováno na 26. ledna. Podle ohlasů oslovených zastupitelů se však vyjednávači do Vánoc už patrně nesetkají.

„Bylo by teď rozumné si odpočinout od dojednávání koalice, nechat to po Vánocích, kdy se sejdeme s čistou hlavou a bez emocí," poznamenává stávající starosta Petr Řezníček. Podobného názoru je i Jan Čechlovský: „Pokud se něco nedohodlo za dva měsíce, těžko to bude hotové do několika dnů."

Boj o výbory

Podle programu zasedání bylo dále třeba ustanovit kontrolní a finanční výbor. Zastupitelé schválili pozměňující návrh Petra Lichtenberga (Svobodní), aby oba výbory měly devět členů.

Z úst zastupitele Jaroslava Moučky (KSČM) však zazněla kritika a návrh o tomto bodu vůbec nehlasovat, neboť nebyla stanovena vládnoucí koalice ani opozice.

Starosta Petr Řezníček na návrh reagoval námitkou, že podle zákona o obcích je potřeba stanovit tyto dva výbory bez ohledu na zvolené vedení města. Do diskuse vstoupil i Ondřej Kudrnáč (ANO 2011), návrh na nehlasování o tomto bodu nepřímo podpořil tvrzením, že sice jsou výbory ze zákona povinné, leč nehrozí žádné konkrétní sankce, když se tato volba nyní neuskuteční.

Přesto zastupitelé začali hlasovat. Jako předseda finančního výboru byl po tajné volbě zvolen Jan Chvojka (ČSSD), leč zvoleno bylo pouze dalších sedm členů.

Do kontrolního výboru bylo vybráno jen šest členů s tím, že jeho předsedu (navržený Roman Málek neuspěl) a zbývající členy zastupitelé zvolí na svém příštím zasedání. 

LUKÁŠ VANÍČEK

Zdroj: Youtube