Zastupitelstvo města se ve středu zaobíralo nabídkou ČD na odkup pozemků pod bývalou železniční tratí mezi Chrastí a Rosicemi. Zastupitelé nakonec rozhodli, že nabídku za stávajících podmínek nepřijmou.

Dráhy nabídly městu pozemky ve dvou na sebe navazujících parcelách, přičemž požadovaná cena menší parcely činí 160 tisíc korun a za pozemek v úseku bývalé vlečky vedoucí od chrastecké sokolovny směrem na Rosice požadují dva miliony korun.

„Tato cena je pro nás v současné době nepřijatelně vysoká. Chceme proto dál s železničáři hovořit o případné úpravě jejich nabídky,“ komentuje výsledek jednání zastupitelů místostarostka města Martina Lacmanová.

Chrast má o pozemek dlouhodobě vážný zájem, neboť by v místech bývalé trati mohla vybudovat cyklopěší stezku až k rosické tržnici.