„Soud konečně potvrdil právní moc rozsudku, kterým byla zamítnuta žaloba pana Kinského ovydání nemovitostí. Rozsudek je loňského data, žalobce však proti němu podal odvolání. Odvolací řízení bylo ale zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku. Toto rozhodnutí teď nabylo právní moci,“ vysvětluje heřmanoměstecký starosta Aleš Jiroutek.

Do vlastnictví Kinského se tak nedostane budova základní školy praktické či základní školy umělecké vcentru města, Kinský nezíská ani další pozemky, lesy a zahrady. „Věc je pravomocně ukončena, nároky pana Kinského jsou zamítnuty. Nelze vyloučit, že se žalobce pokusí opodání mimořádných opravných prostředků, jako je dovolání či ústavní stížnost. Podle jasně vyjádřeného stanoviska Ústavního soudu ČR nemá ale naději na úspěch,“ upřesňuje Jiroutek.

Podle názoru advokáta Tomáše Plavce, který město zastupuje, nemohou vlastnictví nemovitostí zvrátit ani případné mezinárodní soudní instituce. Ty totiž zásadně neruší rozsudky tuzemských soudů, pouze případně přiznávají právo na odškodnění vůči státu.

Nejasné majetkové vztahy ale stále komplikují situaci vChrasti.

"Jsem rád, že unás tato nejednoduchá majetková záležitost skončila pro město plným úspěchem dodává starosta města Aleš Jiroutek.