Průvod se seřadil u hasičské zbrojnice a v plné parádě, a to včetně současné i historické hasičské techniky, prošel městysem. Součástí oslav bylo položení věnce k pomníku, lidé si mohli prohlédnout výstavy ve škole nebo tamní faře.

Hlavní program se uskutečnil na fotbalovém hřišti, kde hasiči předvedli ukázky své činnosti a simulovaný zásah u požáru mohli diváci vidět i v podání hasičské party v historických uniformách a za pomoci stařičké stříkačky. Večer oslavy zakončila taneční zábava.