Již dnes odpoledne se v Agoře v chrudimské Štěpánkově ulici uskuteční vernisáž výstavy spojené s besedou na téma „Česká příroda aneb domov pro naše živočichy". Součástí bude fotoprojekce snímků z lesů, vod, luk a strání malebné České republiky v podání autora fotografií Tibora Schwarze. Program začíná v 17.30 hodin.

Jaro můžete přijít společně hledat hned následující den, tedy ve středu 6. dubna od 8.15 před budovou „Ivtasu" Chrudim v Městském parku nebo na území přírodní památky Ptačí ostrovy (park Střelnice). K této akci se uskuteční i doprovodný program o naší přírodě s fotografiemi v prostorách denního stacionáře, který se nachází v lokalitě mezi budovou městského úřadu v Pardubické ulici a blízkým Městským parkem.

Kdo chce, může přijít pomoci také s úklidem přírody v rámci akce Ukliďme Česko, konkrétně se bude společnými silami uklízet Střelecký park a jeho okolí. Akce je připravena na pátek 15.dubna od 8.30 hodin a uskuteční se ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus. Po skončení úklidu budou všichni zváni na vycházku přírodní památkou Ptačí ostrovy s Tiborem Schwarzem a botanikem Josefem Vozankou.

Dubnové pozvánky Zeleného domu uzavírá Sportovně – přírodovědný den v chrudimských Klášterních zahradách, který se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna od 9.15 hodin. Jde o akci pořádanou pro školy, školky i širokou veřejnost. Při letošním 7. ročníku se její účastníci setkají s ukázkou dravců a sov chovatelky Jany Mazúchové, na jednotlivých stanovištích se představí i Český zahrádkářský svaz Chrudim – Město, Hnutí Brontosaurus a také Zemědělská škola Chrudim.