Minulý týden jsme vyprávění o historii pivovaru zakončili v roce 1981 a dne pokračujeme rokem 1984, kdy byl v místech staré spilky vybudován nový ležácký sklep o kapacitě 2300 hektolitrů. Umožnil další zvýšení výroby, která se v těchto letech pohybovala okolo 67 tisíc hektolitrů.

Konec znečišťování

Na přelomu let 1987 a 1988 byla vybudována přečerpávací stanice s kanalizací odpadních vod, která ukončila jejich vypouštění do blízké Chrudimky. Od roku 1988 byla postupně budována kotelna s odlučovačem popílku, která byla do provozu uvedena v roce 1992, a pivovar tak přestal znečišťovat ovzduší města. V roce 1989 ukončila svůj provoz vodní turbína.

V letech 1991 a 1992 se provedla kompletní rekonstrukce strojního chlazení z roku 1960 a současně došlo k rekonstrukci a výstavbě teplovodního hospodářství. Ve stejné době došlo ke kompletní rekonstrukci stáčírny lahví, jejíž nové stroje dosáhly kapacity 10 tisíc lahví za hodinu. Tím bylo opět umožněno zvýšení výstavu, který v roce 1992 dosáhl svého historického rekordu, a to 81.700 hektolitrů. V roce 1993 bylo zprovozněno nové oddělení ležáckého sklepa, a to v nově postavené budově nad ležáckými sklepy. Ve stejném roce byla do provozu uvedena nová plně automatizovaná linka na mytí a stáčení nerezových (tzv. KEG) sudů, které nahradily dosud používané sudy z hliníku.

Otevřené dveře

Nabídku piva v devadesátých letech tvořila světlá desítka s názvem Rychtářka a světlá dvanáctka Rychtář. Ta v roce 1992 získala v anketě čtenářů časopisu Pivní kurýr první cenu ve své kategorii. V roce 1993 se po 25 letech u příležitosti Vánoc a Velikonoc opět začalo s vařením tmavé dvanáctky s původním názvem Malvaz, která se poté stala pevnou součástí sortimentu pivovaru. V tomto roce se pivovar na jeden den otevřel návštěvám široké veřejnosti u příležitosti prvního Dne otevřených dveří. Tehdy byl ještě provozovnou závodu Pardubice státního podniku pivovary Hradec Králové a zásoboval hlavně Hlinecko, Ždársko, Chrudimsko, Skutečsko a Ždírecko a své pivo vozil také do Pardubic, Havlíčkova Brodu, Poličky, Ústí nad Orlicí, Vysokého Mýta, České a Moravské Třebové a Litomyšle. Pilo se i v Praze, Brně a každý týden vyjíždělo plné nákladní auto až do Krkonoš. Nabídku tehdy tvořilo 8 druhů piv.

Plynová kotelna

V roce 1994 začala pivovar vytápět plynová kotelna, která nahradila stávající technologii na spalování uhelného prachu. Ve stejném roce odstartoval vleklý privatizační proces pivovaru, který byl ukončen v říjnu 1996, kdy se majitelem podniku stala společnost Imex Leasing, s.r.o. (v následujícím roce došlo k přejmenování na Imex Premium, s.r.o.), jejímiž jednateli byli pánové Milan Vedra, někdejší sládek pivovaru Kutná Hora, a bankéři Jiří Vávra a Ladislav Valtr. S jejich vstupem vzniklo i nové logo pivovaru a začala se vařit světlá jedenáctka. V roce 1999 na degustačních soutěžích Rychtář oslavoval velký úspěch. V soutěži Pivex získal Malvaz druhé místo, v soutěži Pivo České republiky bodovala patnáctka prvním místem a na Dočesné v Žatci obsadila desítka první místo a Rychtář Speciál skončil třetí.

Do 21. století pivovar vstoupil v dobré ekonomické kondici, se 60 zaměstnanci a bez úvěrových závazků. Na počátku roku 2001 pivovar rozšířil svůj sortiment o lahvový dvanáctistupňový polotmavý ležák, jenž byl vyroben pod patronací hejtmana Pardubického kraje Romana Línka. V tomto roce 88. výročí založení pivovaru se vyrobil i polotmavý ležák s názvem Výroční Rychtář, jehož obsah alkoholu byl kvůli výročí záměrně nastaven na hodnotu 8,8 % a datum vzniku pivovaru symbolizoval extrakt mladiny ve výši 19,13 %.

Otázka pro všímavéČetli jste text pečlivě? Pak bude pro vás hračkou odpovědět na naši soutěžní otázku:

Kdy se v pivovaře uskutečnil první Den otevřených dveří?

Správné odpovědi zasílejte do 26. srpna na e-mailovou adresu chrudimsky@denik.cz.


Pivovar Rychtář věnuje do soutěže čtenářům Chrudimského deníku multipack piva Rychtář Premium, dostanou ho tři vylosovaní výherci.

Ze soutěžících, kteří se zúčastní všech čtyř kol soutěže, vylosujeme výherce, který získá sud piva Rychtář Premium (30 l).

Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého týdne je:

Dvanáctka Rychtář se v nové lahvovně poprvé stočila 12. června 1981.