Pracovníci MěÚ Chrudim proto varují občany, že v této době nebude možné podávat žádosti o nový občanský průkaz a cestovní doklad ani tyto doklady vyzvedávat. Agenda evidence obyvatel (změna trvalého pobytu) bude služby poskytovat, ale nebude možné požádat o nový občanský průkaz.

V době plánované odstávky bude v zákonem přesně vymezených případech možné vydání občanského průkazu s dobou platnosti 1 měsíc, všechny tyto případy a náležitosti žádostí je nutné předem konzultovat s pracovnicemi oddělení.