Platí to pro komunikace od Holiček přes Janovice, Zbyhněvice, Pohled a Deblov, kudy povede první etapa závodu. Jezdci se poté přesunou na start do Liboměřic, odkud pořadatelé pro civilní vozy uzavřou další úsek, a to přes Křižanovice, Samařov, Nové Lhotice až do Petrkova.

Odtud závodníci pojedou velkým obloukem k Nasavrkům, odkud vyjedou na třetí úsek, a to přes: Bratroňov, Ochoz, Podlíšťany a trasa skončí v Loučkách.

Jezdci projedou každou rychlostní zkoušku třikrát. Začne se v sobotu v osm hodin ráno a první jezdec v pořadí by měl projet cílem okolo 16:00, o půl páté přijedou první vozy do Chrudimi. Závodníci urazí necelých 70 po měřených úsecích. Na letošek je nahlášeno 120 posádek, část z nich, zhruba 10%, však nedorazí kvůli finančním či technickým potížím.

Pořadatelé se snaží zajistit co největší bezpečnost pro diváky i jezdce. „Více školíme o tom, jak práci pořadatele dělat, jak se zachovat, jaká jsou pravidla. Bezpečnostní plány jsou dokonalejší," poznamenává hlavní organizátor Marek Šimík. Leč velká váha zodpovědnosti leží i na civilních řidičích a divácích, kterých se ročně přichází podívat několik tisíc. Pořadatelé na ně proto apelují, aby dodržovali pravidla a k trati si sebou například nebrali domácí mazlíčky, kteří by mohli vběhnout pod kola závodníků.

Pro diváky bude zajímavé i dnešní slavnostní zahájení rallye, neboť od tří hodin odpoledne se začnou závodníci řadit na Resselově náměstí.

Základní bezpečnostní pokyny:

Vždy:
» se seznamte s tipy pro diváky, podřiďte jim výběr RZ, stejně tak přístupových cest a parkovišť.
» počítejte s časovým limitem, po který je rychlostní zkouška před i po jejím skončení uzavřena.
» parkujte na vyhrazených parkovištích a odstavných plochách, které určil pořadatel.
» si vybírejte jen taková místa, která pořadatel v programu vyznačuje jako organizovaná divácká místa.
» zaujměte své vybrané místo včas před průjezdem jezdce s nulami.
» uposlechněte pokyny pořadatelů, když vás žádají o opuštění prostoru, kde stojíte.
» udržujte od vozovky dostatečnou vzdálenost. Neexistuje žádný fyzikální zákon, podle kterého by soutěžní vůz nemohl skončit prácě tam, kde stojíte. Soutěžní vozidla jedou velkou rychlostí. Nikdy nelze vyloučit nečekanou technickou závadu, ani chybu jezdce.
» vyčkejte až na průjezd otevíracího vozu. Do té doby je trať stále uzavřena a existuje možnost, že se, byť po dlouhé pauze, nečekaně objeví další závodní vůz. Otevírací vůz je vybaven bílou vlajkou, nemějte obavy, poznáte ho.
» se řiďte rozumem a slušným chováním. Představte si sami sebe na místě pořadatele.
» chraňte sebe, své blízké, i diváky kolem. Pomáhejte pořadatelům svým chováním a buďte sami sobě pořadateli.

Nikdy:
» se nesnažte vjíždět na tratě rychlostních zkoušek.
» neparkujte tam, kde překážíte soutěžícím, doprovodným a pořadatelským vozům, hasičům a sanitkám.
» se nepokoušejte vniknout na místa označená nápisem ZAKÁZANÝ PROSTOR!
» při sledování rallye NESEĎTE a NEMĚJTE RUCE V KAPSÁCH, pokud nejste několik metrů nad úrovní tratě!
» při sledování rallye nestůjte k projíždějícím vozům zády, udržujte s nimi oční kontakt.
» při sledování rallye nestůjte pod úrovní tratě!
» při sledování rallye nestůjte před pevnými překážkami (plotem, zdí apod). Pamatujte na možné rychlé vyklizení místa!
» nevěřte médiím, která píší o ochranné bezpečnostní pásce. Je to nesmysl, nic takového neexistuje!
» nepodlehněte klamu, že právě vám se nemůže nic stát. Je to omyl.
» nepřebíhejte trať RZ. Je-li to nezbytně nutné, pamatujte, že vozy jezdí většinou v minutových intervalech. Na relativně bezpečný přesun máte zhruiba 40 sekund (zohledněte různou výkonnost jezdců i vzdálenost vašeho místa od startu).
» nic neházejte na trať RZ! Můžete ohrozit bezpečnost soutěžících posádek. Na toto pamatuje trestní zákoník.
» nepouštějte své děti z dohledu. Jste plně zodpovědní za jejich bezpečnost. Nestavte je před sebe, ať: „Lépe vidí."
» s sebou nevoďte psy nebo kočky! Na rallye nepatří. Domácí zvířata zabezpečte, aby se nedostala na trať.
» nestůjte tak, abyste zakrývali značky, návěstí, směrové značky a ostatní vybavení nebo pomůcky soutěže.
» nenapodobujte v běžném provozu soutěžící posádky.

Rally - mapky