Na besedu přijede rovněž ředitel Transparency international ČR David Ondráčka.

„Hospodářská komora pořádáním přednášky a besedy reaguje na novelizaci zákona o veřejných zakázkách, která bude účinná od 1.dubna letošního roku a přinese několik desítek změn, jež by měly přispět k větší transparentnosti při zadávání veřejných zakázek a zároveň zavést přísnější kontrolu nakládání s veřejnými prostředky. Změny se týkají například uveřejňování, předběžných oznámení, hodnocení nabídek. Nové jsou i některé kvalifikační povinnosti dodavatelů,“ uvedla vedoucí chrudimské kanceláře KHK Hana Kaplanová. „Od uvedeného data se zavádějí  rovněž nové finanční limity a nové povinnosti v doručování písemností,“ připomíná Hana Kaplanová.

Přihlaste se včas

Podnikatelé budou moci na uvedené téma hovořit s odborníky z Transparency international Česká republika,  jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a aktivně tak přispívat k jejímu omezování. Odborníci z Transparency international se zaměřují především na prosazování systémových změn v oblasti veřejné správy a legislativy, ale také v soukromém sektoru. Ředitel  Ondráčka nepřijede sám, ale doprovodí jej Vladan Brož, advokát a vedoucí právní poradny Transparency international.

Přednáška se uskuteční 27. března v Chrudimi. Zájemci se mohou přihlásit nebo požádat o informace na telefonním čísle 724 613 926. Uzávěrka přihlášek je 16. března.