Nová etapa stavby řeší demolici kůlen, rekonstrukci kanalizace i nezpevněné místní komunikace, výstavbu zdí, veřejného osvětlení a dětských hřišť.

Dojde i na kácení stávající zeleně a výsadbu nové. Předpokládaná cena stavby činí 9,5 milionu korun.

Vypsána bude veřejná zakázka.

(man)