Česká inspekce při svých několika kontrolách, přičemž některé byly neohlášené, neshledala žádné porušení zákona. Její závěry nyní potvrdil i Pardubický kraj.

Zajímavé je, že si na údajný zápach ze spalovaného odpadu nestěžovali obyvatelé sousedních Prachovic nebo Vápenného Podolu, ale podle zdrojů Deníku lidé z malé a sedm kilometrů vzdálené vesničky Nové Lhotice. „My s tím provozem žádné problémy nemáme, my jsme si nestěžovali,“ shodli se starostka Prachovic Bohuslava Čepová a místostarosta Vápenného Podolu Jiří Doležal.

„Při kontrole na místě nebylo zjištěno porušení závazných podmínek provozu stanovených integrovaným povolením,“ zní obě zprávy inspekce. „Ze závěrů inspekce je patrné, že neshledala ze strany provozovatele žádné nedostatky směrem ke znečištění ovzduší zápachem. A sám provozovatel kontaktoval starosty okolních obcí s dotazem, zda od svých občanů evidují jakékoliv podněty směrem k provozu cementárny. Z jejich reakcí vyplývá, že podněty v tuto chvíli nemají,“ přisvědčil při návštěvě Prachovic pardubický hejtman Martin Netolický.

Firma EcoWasteEnergy, dceřinná společnost cementárny Cemex Prachovice, zde vyrábí alternativní paliva z tříděného odpadu. K tomu využívá přilehlou cementárenskou pec.