V městské ubytovně v Tovární ulici působí terénní pracovníci z neziskové organizace Šance pro Tebe. „Nejvíce času nám zabere hledání zaměstnání, což není vůbec jednoduché. Pracovních míst pro lidi s nízkým vzděláním je málo. Je těžké udržet motivaci klientů, když jsou tolikrát odmítáni," uvádí Soňa Moučková ze Šance pro Tebe.

„Primárně se zaměřujeme na mladé lidi po jejich patnáctém roce, kdy opouštějí základní školy. Motivujeme je pro další vzdělávání, informujeme o možnostech pracovního uplatnění," popisuje.

První je motivace

Právě proto vznikl ve spolupráci s oddělením prevence Městského úřadu v Chrudimi projekt „Máme šanci na sobě pracovat". Zaměřuje se na rozvíjení pracovních dovedností. „Motivujeme k účasti na kurzu zejména klienty bez vzdělání a s malou možností uplatnění na trhu práce," říká Martina Švadlenková, koordinátorka terénních pracovníků.

Obsahem chystaného projektu jsou podle jejích slov ryze praktické dovednosti. Pro muže to je například práce s křovinořezem, zahradní úpravy či obsluha úklidových strojů. Ženy z ubytovny se učí základy šití a obsluhu strojů na úklid a praní prádla.

Záškoláctví

Návyk pracovat ale vzniká už v dětství a není žádným tajemstvím, že se žáškoláctví mezi dětmi z ubytovny objevuje. „Navázali jsme v případě dvou rodin spolupráci se ZŠ Školní náměstí, ZŠ Sladkovského a Speciální základní školou v Chrudimi a nastavili jsme pravidla pravidelných schůzek rodičů ve škole. Komunikace mezi rodiči a školou před naším vstupem nebyla žádná nebo byla velmi konfliktní," líčí dál Martina Švadlenková.

Práce v terénu a s rodinami znamená také doučování dětí přímo v rodinách. „Pracujeme na zlepšení prospěchu dětí ve škole a trváme na tom, aby u doučování byl přítomný i rodič. Sám se tak nejlépe naučí, jak se s dítětem připravovat do školy," dodává.

(vv, ron)