Zde navštívil Městský úřad Ronov nad Doubravou, Obecní úřad Biskupice a objekt mlýna v obci Mladotice, kde se zúčastnil valné hromady o. s. MAS (Místní akční skupiny) Železnohorského regionu.

Po příjezdu do Ronova se setkal se starostou města Miroslavem Žítkem, s kterým jednal o kanalizaci a věcí s tím souvisejících, které tíží nejen občany města. Dále jednal o dalších oblastech, jež jsou v zájmu města.

Poté navštívil neuvolněného starostu na obecním úřadě v obci Biskupice Ladislava Běhounka. Po krátkém jednání na Obecním úřadě v Biskupicích přijel na valnou hromadu o. s. MAS Železnohorského regionu, která se konala v objektu Mladotického mlýna.

MAS Železnohorský region se sídlem v Heřmanově Městci se rozkládá na území okresů Pardubice a Chrudim a zahrnuje území pěti svazků obcí. Jeho dlouhodobým cílem je pozitivní vliv na rozvoj cestovního ruchu, na společensko-kulturní a sociálně-ekonomický rozvoj, ochranu přírodních a kulturně-historických atraktivit regionu. Předsedou je Bohumil Starý.

Na valné hromadě se projednával navržený program, který obsahoval celou řadu zajímavých bodů. Na úvod jednání přivítal Bohumil Starý senátora Petra Pitharta, členy MAS Železnohorského regionu, o.s. a další hosty. Poté předal slovo senátoru Pithartovi.

Ten mluvil o činnosti senátu, jak se předkládají a tvoří zákony. Hovořil o přílepcích, které někdy předkládaný zákon třeba i změní. Ústavní soud rozhodl přílepky vyloučit. Poté pokračoval vlastní program občanského sdružení, který vedla Kateřina Korejtková.

Pavel Kalina