Vestec, dlouhá léta považovaný za nejvyšší vrchol, uvidíme z vyhlídky nad osadou Zubří. Jdeme po okraji přírodní rezervace, která je tvořena smilkovými vřesovišti s několika prameništi. Rosnatka okrouhlolistá, kruštík bahenní, vachta trojlistá, prstnatec májový, všivec lesní jsou příkladem chráněných rostlin. Vzduchem poletují cvrčilka zelená, linduška luční, bramborníček hnědý. Po zemi se plazí ještěrky, užovky i zmije.

Projdeme okolo Hluboké a dostáváme se do lesa, v jehož středu se nachází pralesní přírodní rezervace Polom. Je to pouze část původního bukovojedlového lesa, ve kterém se od roku 1890 netěží dřevo. Scházíme do Horního Bradla, kde se opět setkáváme s Chrudimkou.

V místním hostinci se občerstvíme, čeká nás dlouhé stoupání po žluté turistické značce, kolem kaple s hrobkou rodiny Rücklů, na hřeben, jemuž vévodí televizní vysílač Krásný. Prohlédneme si ho pouze zdálky a spustíme se lesními a polními cestami do Českých Lhotic. Na křižovatce se potkáváme s Keltskou naučnou stezkou, značenou modře. Směrovka nám ukáže cestu k rozhledně Boika, ze které je krásný výhled přes Polabí až ke Krkonoším a Orlickým horám.

Do cíle výletu v Nasavrkách zbývá několik stovek metrů. Na závěr 18 km trasy můžeme navštívit zámek s expozicí života Keltů na nedalekém Hradišti.

Vlastimil Škvára, KČT Treking Chrudim