V tomto případě doporučím uzavřít tzv. směnnou smlouvu, což vlastně znamená dvě kupní smlouvy v jednom. Ohledně svého pozemku budete jako prodávající a ohledně sousedova pak jako kupující. Rozdíl oproti kupní smlouvě je v tom, že místo placení kupní ceny za pozemek dáte jinou hodnotu, a to pozemek svůj. Sám občanský zákoník tomu věnuje jediné ustanovení s tím, že v případě smlouvy směnné se přiměřeně použije úprava stanovená pro kupní smlouvu. Samozřejmě je možné si, např. při rozdílné výměře směňovaných pozemků nebo jejich rozdílné bonitě, dohodnout i doplatek na vyrovnání rozdílu. I tak by šlo o směnnou smlouvu.

Výhoda uzavření směnné smlouvy oproti uzavření dvou smluv kupních je jednak ta, že postačí smlouva jediná, tím pádem se např. hradí jediný poplatek za vkladové řízení u katastrálního úřadu a především se daň z převodu nemovitostí (3%) platí jen z toho pozemku, jehož hodnota je vyšší (ne tedy daně z převodu obou pozemků) – tuto jedinou daň pak poplatníci dělí mezi sebe.

MILAN BŘEŇ, advokát Svitavy