Vedení Chrudimi na probíhající rekonstrukce navazuje spoluprací na obnově povrchů chodníků nebo komunikací, případně dalšími vlastními investičními akcemi. Nyní se pozornost přesouvá k prostoru před Mateřskou školou Na Valech.

V křižovatce ulic Na Valech a V Tejnecku došlo k rekonstrukci plynovodu. Následující týden na ni naváže město s pracemi na zlepšení místní dopravní situace.

Na svém posledním jednání 17. srpna 2015 schválili chrudimští radní vyhodnocení veřejné zakázky na stavební úpravy přechodu pro chodce, který se nachází před zmíněnou školkou. Stavební práce, jež se dotknou i přilehlé křižovatky, přesáhnou částku 850 tisíc korun včetně DPH.

„Akce navazuje na další zásahy, které nejen v návaznosti na síťaře v celé lokalitě postupně probíhají. Zkrátka využíváme situace a chceme zlepšit podmínky pro chodce i obyvatele lokality," říká starosta města Petr Řezníček.

„Potřebu úprav prostoru křižovatky a přechodu pro chodce před školkou nám navíc tlumočilo jak vedení mateřské školy, tak i mnozí z rodičů docházejících dětí. Rádi jsme vyhověli," dodává místostarosta Jan Čechlovský.

Zpomalení aut

Výraznou změnu přinese zpomalovací práh, o který se stávající přechod v ulici Na Valech zvýší a jenž má zajistit zvýšenou bezpečnost chodců při přecházení ulice. Pěší v tomto místě již nebude ohrožovat rychlá jízda neomalených řidičů.

Vyvýšený zpomalovací pruh bude mít délku 6 a půl metru a jeho povrch bude tvořen žulovou dlažbou.

Širší chodník

Kromě bezpečnějšího přechodu pro chodce budou práce zahrnovat rovněž úpravu přilehlých chodníků. Před vchody do mateřské školky budou rozšířeny o chodníkové plochy, kdy tak vzniknou mnohem větší takzvané rozptylové plochy, jež v místě umožní plynulý a bezpečný přístup i odchod a rozptyl chodců.

Povrch chodníku bude tvořen betonovou zámkovou dlažbou v barvě přírodní šedé, stejný materiál se uplatní také na nároží křižovatky. Stávající stožár veřejného osvětlení bude posunut mimo trasu chodců tak, aby v noci dostatečně osvětloval celý prostor.

Úpravy v místě křižovatky se také dotknou vjezdu k parkovišti u katastrálního úřadu, který bude nově zúžen na tři a půl metru a celkově tak zpřehlední situaci.(lv, ap)