Dvacet roků od sametové revoluce. Co nám daly a co nám vzaly? Nebo ještě jinak: Dal nám nový režim víc, než vzal? Žije se nám dnes lépe než před listopadem 1989?

Dříve byly peníze, ale nebylo si za ně co koupit. Dnes je tomu obráceně, obchody jsou narvané zbožím, ale my musíme často obracet každou korunu. Ale nejenom materiálními statky živ je člověk. Zlepšila se, nebo naopak zhoršila kvalita našeho života i po jiných stránkách?

Podle tohoto zadání se rozhodovali v internetové anketě Deníku , když dávali na váhy předlistopadovou a současnou dobu.

Zastánci nynějšího režimu zvítězili, ale nijak přesvědčivě. Bylo to, popravdě řečeno, spíše o prsa.

„Co nerozkradli komunisti rozkrádají modří ptáci. A prý že pravda a láska zvítězí,“ rozčiloval se v diskusi jeden ze čtenářů pod jménem K. H. „Jenže to tak máme v krvi právě z minulého režimu. Tehdy kdo nekradl, ten okrádal rodinu,“ oponoval čtenář Petr.

Současnou dobu v anketě hájí jen 45 procent čtenářů Deníku. I když je pravdou, že naprostá většina z nich – 87 procent – vidí současnou dobu jako mnohem lepší bez nejmenších diskusí.

Jenže 40,5 procenta všech respondentů je názoru přesně opačného. Dříve prý prostě bylo mnohem lépe.

Celých 29 procent respondentů se totiž podepsalo pod jednoznačné hodnocení „Zlatí komunisti“ a podle dalších 11,6 procenta čtenářů se nám před rokem 1989 žilo „mnohem lépe“ než dnes.

Na vážkách, kdy v něčem se máme lépe a v něčem hůře, vidí srovnání obou režimů zbývajících 14,4 procenta čtenářů.

Výsledky ankety:


Dnes je to lepší, ale jen o trochu 5,8 %

Dnešní svoboda je nadevše! 4,3 %

Dříve to bylo o trochu lepší 0,0 %

Před rokem 1989 se nám žilo mnohem lépe než dnes 11,6 %

V něčem je to dnes lepší, v něčem horší 14,4 %

Žije se nám dnes mnohem lépe než před 1989 34,8 %

Zlatí komunisti! 29,0 %