Zchátralý, ale strategicky umístěný brownfield je důležitý pro návštěvnické zázemí hradu. Jeho zakoupení proto doporučovala i pracovní komise pro využití hradu po odchodu klientů Domova na hradě Rychmburk. Dokončení odchodu je plánováno v příštím roce.

Pracovní komise složená z představitelů kraje, zástupců obcí a odborníků v památkové péči společně s týmem profesora Václava Girsy z fakulty architektury ČVUT hledá od prosince roku 2016 varianty příštího využití hradu. Hrad nemá žádné zázemí a přístup k němu je dopravně omezený, takže památkově chráněný pivovarský areál může sehrát významnou roli pro jeho budoucí provoz.

Bourání či oprava?

Rychmburk„Je to velmi dobrá zpráva. Domluvili jsme se, že obci pomůžeme dotací a jsem rád, že se podařilo vydražit areál za cenově přijatelných podmínek. Všechny studentky profesora Girsy, které pracovaly na studiích využití, s areálem už počítaly a s různou dávkou invence a odvahy ho přetvářely. Věřím, že by obec mohla uspět se žádostí o evropskou dotaci z programu IROP, což by vše velmi ulehčilo,“uvedl náměstek hejtmana Roman Línek, jenž pracovní skupině k využití hradu Rychmburk předsedá.

Z výsledku aukce měl radost i dražitel, starosta Zdeněk Mikšovský: „Tento moment je pro další budoucnost Rychmburku klíčový a věřím, že s Pardubickým krajem budeme dál úzce spolupracovat v rozvojových projektech,“ řekl starosta. Dalším krokem podle něj bude zadání stavebně historického průzkumu objektu a vypracování studie jeho využití. Důležité slovo přitom budou mít i památkáři. „Teprve pak budeme moci u každého konkrétního objektu diskutovat o tom, jak s ním přesně naložíme,“ dodal starosta Zdeněk Mikšovský. (man)