Přednáší pan Pavel Kábrt, dlouholetý oponent všeobecně přijímané a na školách vyučované evoluční teorie.„Při své první přednášce pan Kábrt zaujal návštěvníky svým poutavým i srozumitelným představením omylů v Darwinově pojetí historie naší planety. Jak z názvu následující přednášky vyplývá, tentokrát nám slovem a obrazem představí teorii katastrofy v dějinách naší planety z pohledu zastánce teorie stvoření. I tentokrát zůstane vymezen prostor pro otázky z řad návštěvníků přednášky,“ přibližuje večer pořadatel Aleš Kocián. Vstupnéje dobrovolné.