Mgr. Radko Martínek (ČSSD)
hejtman Pardubického kraje se zodpovědností za všeobecný
rozvoj kraje a evropské fondy

Narodil se v roce 1956, vystudoval Filozofickou fakultu a Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, působil jako učitel na Středním odborném učilišti a později Gymnáziu v Moravské Třebové, v letech 1994 – 1998 byl starostou Moravské Třebové, od roku 1998 zasedá v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, v letech 2005 – 2006 byl ministrem pro místní rozvoj, je zastupitelem Moravské Třebové. Je ženatý,má
dvě dcery. Má rád historii, práci na zahrádce, cestování, lyže a kolo, rád vaří.
Motto: Cílem je dosáhnout, aby Pardubický kraj patřil mezi ekonomicky nejsilnější kraje ČR.

Ing. Roman Línek (KPK)
náměstek hejtmana zodpovědný za finance a majetek,
který bude zastupovat hejtmana v době jeho nepřítomnosti

Narodil se v roce 1963. Vysokoškolské vzdělání ukončil na stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze v roce 1986. Dále absolvoval dvousemestrální postgraduální studium pro manažery na European Business School Praha. V letech 1990 – 1998 byl členem Zastupitelstva města Pardubic, z toho v letech 1991 – 1994 náměstkem primátora. V letech 1996 – 1998 byl náměstkem ministra pro místní rozvoj, poté do roku 2000 vedoucím referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Pardubicích. V letech 2000 - 2004 byl hejtmanem Pardubického kraje.V letech 2004 – 2008 byl
zvolen I. náměstkem hejtmana. Je ženatý, má 2 dcery.
Motto: Rád bych pomohl dokončit všechny rozpracované projekty z minulých let, které napomohou dalšímu rozvoji našeho kraje a jsem připraven podílet se na projektech nových. Do třetice dávám svému rodnému kraji naplno do služeb své profesní a odborné schopnosti. Věřím, že se nám i v tomto funkčním období podaří udržet dynamiku a rozvážnost Pardubického kraje i jeho schopnost co nejlépe v zájmu svých občanů skórovat.


Jan Tichý (ČSSD)
náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu,
dopravní obslužnost a cestovní ruch

Narodil se v roce 1962. Studoval Střední průmyslovou školu a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity. Do svého zvolení zastával funkci obchodního ředitele firmy CZ STAVEBNÍ HOLDING. Je členem zastupitelstva městského obvodu Pardubice I. Je ženatý amádvě děti.
Motto: Cílem dopravní politiky kraje je množství spokojených občanů s dopravní obslužností – návazností jednotlivých dopravních spojů, se zlepšujícím se stavem komunikací, budování obchvatů měst a rychlostních komunikací.

Ing. Jana Pernicová (ČSSD)
členka rady kraje zodpovědná
za školství, kulturu a památkovou péči

Narodila se v roce 1956. Vystudovala vysokou školu zemědělskou. Po absolutoriu pracovala na Okresním úřadě ve Svitavách, v Komerční bance ve Svi-
tavách, pak ve Středním zemědělském odborném učilišti v Poličce, kde zpočátku byla mistrová odborného výcviku a později učitelka odborných předmětů. V roce 1994 nastoupila do Školského úřadu ve Svitavách a v roce 1996 nastoupila na pozici ředitelky Základní školy Riegrova ve Svitavách. Je vdaná, má dvě děti. Mezi záliby patří čtení, práce na zahradě, rekreační jízda na kole a plavání.
Motto: Podílet se na řešení nutných otázek školství, zlepšit jeho úroveň v kraji, pomoci středním školám v době populačního propadu v kategorii žáků středních škol.

Mgr. Markéta Tauberová (ČSSD)
členka rady kraje
zodpovědná za zdravotnictví

Narodila se v roce 1977. Získala titul magistra farmacie a v současné době se uplatňuje v oboru farmacie. Zastává několik veřejných a politických funkcí.
Například je členka Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III. Předsedá představenstvu Pardubické investorské společnosti, a. s.
Motto: Chci stabilizovat a zlepšit situaci v krajském zdravotnictví.

Ing. Václav Kroutil (ČSSD)
člen rady kraje zodpovědný za životní prostředí,
zemědělství a venkov

Narodil se v roce 1968. Je zaměstnán jako ředitel Agrární Komory Chrudim a dříve se angažoval v podnikatelském sektoru. Pro příklad lze uvést firmu
Tilla, k. s., kde v letech 1995 – 1997 zastával funkci komandisty, nebo firmu Agrovenkov, o. p. s., kde byl členem správní rady.
Motto: Uplatnit svoje odborné znalosti. Udržitelným rozvojem zabezpečovat rovnoměrný rozvoj Pardubického kraje.


Bc. Miloslav Macela (KPK)
člen rady kraje zodpovědný
za oblast sociální péče a neziskový sektor

Narodil se v roce 1970. V roce 1988 absolvoval Střední průmyslovou školu železniční v České Třebové, v roce 1997 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor místní správa. V letech 1993 – 1994 pracoval na Obecním úřadu v Červené Vodě, v letech 1995 – 1998 byl tajemníkem
Městského úřadu v Chrudimi. Od roku 1998 je členem Zastupitelstva města Chrudim, v letech 1998 – 2000 byl místostarostou města. Od roku 2000 je členem Zastupitelstva Pardubického kraje. V prvním volebním období krajů byl členem Rady Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, ve druhém volebním období pak radním pro cestovní ruch, neziskový sektor a sociální věci. Je ženatý,má jednu dceru.
Motto: Chci navázat na svoji činnost v uplynulém volebním období a přispět k vybudování kvalitního a dostupného systému sociální péče v Pardubickém kraji.

JUDr. Miroslav Stejskal (ČSSD)
neuvolněný člen rady kraje
Narodil se v roce 1955. Od roku 1970 do roku 1974 navštěvoval SPŠE v Mohelnici. V roce 1975 absolvoval důstojnickou školu. Až do roku 1992 sloužil u
armády v různých velitelských, týlových a štábních funkcích. V letech 1980 až 1984 vystudoval Vysokou školu obor právo a získal titul JUDr.
Po ukončení studia pak pracoval jako právník u armády. Po roce 1992 pracoval na ekonomickém odboru Sm správy PČR Ostrava, nejprve jako řadový právník, později jako vedou cí oddělení, byl rovněž členem poradního orgánu ředitele správy. Od roku 1997 pracoval jako právník na Okresním úřadu v
Ústí nad Orlicí. V roce 2000 přešel na Městský úřad Česká Třebová, kde vykonával funkci právníka do roku 2002, kdy byl zvolen starostou obce Výprachtice.
Motto: Poctivý a realistický přístup k řešení problémů kraje, obcí, měst a dalších subjektů v rámci Pardubického kraje.

Ing. Petr Šilar (KPK)
neuvolněný člen rady kraje
Narodil se v roce 1956. Vystudoval Střední zemědělskou školu v Lanškrouně a vysokoškolské studium ukončil v roce 1980 na Vysoké škole zemědělské. Po skončení studií a vojenské služby pracoval jako agronom v zemědělském družstvu a posléze jako odborný pracovník podniku zemědělských služeb v Žamberku. V letech 1990 – 2001 byl členem Zastupitelstva města Letohrad, třikrát byl zvolen starostou města. Od roku 2000 je členem Rady Pardubického kraje – v prvním i druhém volebním období byl zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova. Je ženatý, má dva syny.
Motto: Pokračovat v nikdy nedokončeném úsilí nazvaném komunální politika.