K ještě rychlejšímu úbytku dochází v Sečské přehradě, kde hladina poklesla za stejné období přibližně o čtvrt metru. A to navzdory skutečnosti, že objem vypouštěné vody byl v uvedeném období jen minimální a ani jednou nedosáhl tří čtvrtin krychlového metru za sekundu.

Pařížovská přehrada letos zůstává dlouhodobě téměř prázdná, hladina vody zde v těchto dnech zůstává jen zhruba dva metry nad hladinou stálého nadržení.

Nejlépe je na tom Křižanovická přehrada, která slouží jako zdroj pitné vody pro celou vodárenskou síť. Ta je téměř plná, i když také zde vody ubylo. Hladina v přehradě za týden poklesla o více než 40 cm.