„V oblasti spadající pod chrudimskou působnost bylo vloni za celý myslivecký rok odloveno 1205 prasat. Letos do října bylo odloveno již 977 prasat a proto odhaduji, že jejich počet nakonec překročí dva tisíce kusů. Do září se totiž lovilo jen minimum černé zvěře, neboť období takzvaných naháněk vrcholí až později na podzim a ještě v zimě," vysvětluje Petr Jelínek z odboru životního prostředí chrudimského městského úřadu.

Pohroma pro druhé

Množící se prasata působí rok co rok stále větší škody na zemědělských plodinách. „Jde o inteligentní zvířata, růstu jejich populace nahrává i zvětšování ploch osetých kukuřicí nebo řepkou. Z takových porostů černá zvěř vlastně nevychází, neboť v nich nalézá dostatek potravy i vhodný úkryt," pokračuje Petr Jelínek.

Divoká prasata škodí i jinak, protože jako všeho schopní všežravci občas berou zavděk i mláďaty jiných živočišných druhů. „Když prase narazí na hnízdo s mláďaty zajíce, tak je sesbírá a sežere. Jsou známy i případy, kdy prase v řepce narazí na zdravý kus srnčího a opět mu posbírá mláďata," uzavírá Petr Jelínek.

Mufloní rozpaky

Podle Vlastimila Peřiny, vedoucího Správy CHKO Železné hory, narazíme na Chrudimsku ve volné přírodě i na ty druhy zvěře, jejíž výskyt bychom zde možná očekávali výlučně v oborách. „Sem řadím jeleny, daňky či muflony," říká Vlastimil Peřina.

„Muflona asi vidí myslivci v přírodě rádi, protože pro ně představuje vítané trofejní zvíře. Jenže muflon také ožírá kůru stromů, které jsou pak náchylnější k infekcím a nakonec mnohdy hynou," podotýká Vlastimil Peřina. „K regionu se teď blíží i populace bobra, která již byla zaznamenána na Lanškrounsku," doplňuje Peřina.

Americký zabiják

Myslivci i ochránci přírody se shodnou na potřebnosti odlovu nepůvodního psíka mývalovitého, který se na Chrudimsku rovněž vyskytuje celkem běžně.¨

U vodních toků zase škodí desítky jedinců norka amerického, jenž tu místy ničí populaci raka říčního. „Zajímavý poznatek ale mají kolegové v Havlíčkově Brodě, kde norek přímo ve městě chytá a zabíjí potkany," uzavírá Vlastimil Peřina.