Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už zahájilo výstavbu přeložky vozovky hlavní silnice I/37 a mostu v Trhové Kamenici. Po skončení stavby v květnu příštího toku tak bude komunikace v úseku několika set metrů napřímena a zmizí i dosavadní úzké hrdlo místo na stávajícím mostku. Cena investice má činit přibližně 80 milionů korun.

Trhovokamenická starostka Iva Dostálová se jen trochu obává toho, že nová a širší komunikace bude svádět další řidiče k příliš rychlé jízdě. „ŘSD nás ale ujistilo, že počítá s vybudováním místy zúžených pruhů, ve kterých by auta měla zpomalit. Přechody pro chodce mají být osvětlené a počítá se i s nástřikem zpomalovací grafiky,“ vysvětluje starostka.

Stávající most, jenž je umístěn v jakési silniční šikaně u řeky, bude poté sloužit již jen pro lokální potřeby.

Sobotní objížďka

I starý most přes Chrudimku se ale dočká opravy, a to dokonce již tuto sobotu. Vozovka je nyní vyfrézována a v sobotu bude pokryta novým živičným krytem na předmostí i na samotném mostě.

Řidiči zde proto musejí počítat s úplnou uzavírkou: objízdná trasa pro osobní automobily a autobusy veřejné linkové dopravy bude vyvedena na silnici II/343 ve směru na Hlinsko a dále bude směrována na křižovatku se silnicí III/3433. Po ní projde obcemi Svobodné Hamry a Dřevíkov a napojí se zpět na silnici I/37.

Objížďka je obousměrná a měří zhruba 4,5 kilometru. Řidiči těžších automobilů již musejí počítat s cestou přes Hlinsko, objížďka bude dlouhá 18 kilometrů.