„Ihned po první vlně povodní jsme rozhodli o vyčlenění 8,6 milionů korun na zajištění úhrady škod bezprostředně po povodni. Limit na jednu obec byl stanoven na 100 tisíc korun. Celkově jsme obdrželi 31 žádostí s tím, že většina obcí využila maximální možnou částku 100 tisíc korun,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Mezi nejvíce zasažené obce v Pardubickém kraji patří Vápenný Podol, Pustá Rybná, Borová, Heřmanův Městec, Luže, Míčov-Sušice, Chvaletice, Prachovice, Litomyšl a Lanškroun.

Pardubický raj již pomohl dvěma nejvíce postiženým rodinám z Vápenného Podola. „Na základě mého jednání ve Vápanném Podolu jsme uvolnili dvakrát 100 tisíc korun pro dvě rodiny, které byly povodňovou kalamitou nejvíce zasažené. Věřím, že tato, byť z celkového rozsahu spíše symbolická částka, pomohla v nejtěžších dobách bezprostředně po opadnutí vody,“ doplnil hejtman Martin Netolický.